Globaal Medisch Dossier (GMD)

Wat is een GMD?

Het Globaal Medisch Dossier (GMD) bevat al uw medische gegevens (operaties, chronische ziekten, 
lopende behandelingen...). Het maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen 
de artsen mogelijk.
Wat zijn de voordelen?
Als u een GMD aanvraagt bij uw huisarts, krijgt u tot 30% meer terugbetaald voor een raadpleging 
van uw huisarts, in zijn kabinet of voor een huisbezoek. Het terugbetalingstarief voor wie een GMD 
heeft, hangt af van de categorie waartoe deze persoon behoort:

  • jonger dan 10 jaar
  • tussen 10 en 75 jaar
  • ouder dan 75 jaar
  • chronisch zieke
  • palliatieve patiënt

Wat is de preventiemodule van het GMD?

Als u tussen 45 en 75 jaar bent, kan de huisarts die uw GMD beheert, vanaf 1 april 2011, 1 keer per 
jaar een preventiemodule aanrekenen. Dit betekent dat uw huisarts 1 keer per jaar met u, op basis 
van een checklist, overloopt welke preventieve gezondheidsmaatregelen voor u nuttig kunnen zijn. 
Deze module maakt deel uit van het GMD en heet GMD+.

Meer info omtrent GMD+ vindt u hier: GMD plus

Hoeveel kost een GMD?

Het GMD is gratis voor iedereen. De preventiemodule is gratis voor de 45 tot 75-jarigen. U betaalt 
een bepaald bedrag aan uw huisarts (28,15 EUR voor het GMD (vanaf 1/1/2011 en 10,14 EUR 
eventueel voor de preventiemodule(vanaf 1/4/2011)), maar uw ziekenfonds betaalt die bedragen 
volledig terug.

Hoe een GMD of een preventiemodule aanvragen?

Tijdens uw volgende raadpleging in het kabinet van uw huisarts of tijdens een huisbezoek, vraagt u 
om een GMD te openen.
Als u de ouder bent van een kind of van een palliatieve patiënt, kunt u de opening van een GMD in 
zijn plaats aanvragen.
Vanaf 1 januari van het jaar dat u 45 wordt tot 31 december van het jaar dat u 75 wordt, kan u uw 
huisarts vragen naar een preventiemodule. Dit kan samen met een aanvraag of verlenging van het 
GMD zijn maar ook bij een andere raadpleging of bezoek.

Wat als u van arts verandert?

Als de arts die u raadpleegt niet de arts is die uw GMD beheert, dan hebt u in principe geen 
recht op de vermindering van remgeld, tenzij deze andere arts samen met de arts die uw GMD 
beheert in dezelfde, door het RIZIV geregistreerde huisartsengroepering werkt. Dit zijn zowel de 
groepspraktijken als andere samenwerkingsverbanden tussen huisartsen.
Raadpleegt u een andere arts (huisarts of specialist) dan degene die uw GMD beheert buiten een 
geregistreerde huisartsengroepering? Vraag dan om de nuttige informatie door te sturen naar uw 
huisarts om uw dossier te vervolledigen.
U kan op elk ogenblik van huisarts veranderen. Zeg aan uw nieuwe huisarts dat u verkiest dat hij 
voortaan uw GMD beheert. Hij zal dan zelf alle stappen doen bij zijn collega voor de overdracht van 
uw dossier.

Hoe lang blijft een GMD geldig?

Het GMD blijft geldig tot het einde van het tweede kalenderjaar dat volgt op het jaar van de opening. 
Een GMD geopend op 21 januari 2015 blijft dus geldig tot 31 december 2016.
Uw arts en uw ziekenfonds zorgen daarna voor een eventuele verlenging van uw GMD. U betaalt 
voor deze verlenging een bepaald bedrag aan uw huisarts, maar uw ziekenfonds betaalt dit bedrag 
volledig terug.