Derdebetalersregeling

Dankzij de derdebetalersregeling betaalt u alleen uw deel van de kosten aan de zorgverlener (arts, kinesitherapeut, apotheker, enz.).


Wat moet u doen als u recht hebt op de derdebetalersregeling?

Als uw zorgverlener de derdebetalersregeling toepast, dan betaalt u hem alleen het bedrag dat voor uw rekening is (het persoonlijk aandeel) en eventueel een supplement als de zorgverlener niet-geconventioneerd is.

U schiet de tegemoetkoming van de ziekteverzekering niet voor. Uw ziekenfonds zal die tegemoetkoming rechtstreeks aan de zorgverlener betalen.

In dat geval moet u dus geen getuigschriften voor verstrekte hulp naar uw ziekenfonds sturen.


In welke gevallen hebt u recht op de derdebetalersregeling?

U hebt met name recht op die regeling:    

 -> als u in het ziekenhuis opgenomen bent
 -> in de meeste gevallen bij de apotheker.

Bepaalde sociale categorieën van verzekerden kunnen recht hebben op de sociale derdebetalersregeling bij de huisarts.

De derdebetalersregeling voor de patiënten met het statuut van persoon met een chronische aandoening (“statuut chronisch aandoening”) is mogelijk sedert 1 mei 2014.

Voor bepaalde verstrekkingen zal de derdebetalersregeling verplicht worden vanaf 2015 voor de patiënten die de verhoogde tegemoetkoming genieten en de patiënten die beschikken over het “statuut chronische aandoening”.